Wilno 1919-1920

Historia

Informacje

tytan w jubilerstwie

Tymczasem do walki o Wilno włączyli się 7 lipca Litwini. W tym dniu zaatakowali 1. batalion słuckiego pułku piechoty wchodzący w skład tytan w jubilerstwie 2. DL-B. Nastąpiło to w okolicznościach, kiedy oddziały polskie uprzedzały wojska litewskie o swoim wycofywaniu się i zamiarze unikania z nimi starć...

Cena: 11,50
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia