Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym

E-książki

Informacje

reakcje na szczepienie u niemowląt

W monografii omówiono m.in. pojęcie konsumenta w polskim i europejskim systemie prawnym, charakter prawny oraz rodzaje spraw o ochronę konsumentów, reakcje na szczepienie u niemowląt ze wskazaniem, które z nich mogą być rozpoznawane i rozstrzygane w postępowaniu cywilnym. Przedmiotem analizy są także relacje europejskiego...

Cena: 82,17
Dostępność: sprawdź w sklepie