Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

We współczesnej gospodarce rynkowej trwa stałe poszukiwanie nowych, uwzględniających rosnącą konkurencję, metod zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowanych na maksymalizację jego wartości, a uściślając - maksymalizację kapitału własnego. Osiąganiu tak sformułowanego celu...

Cena: 48,79
Dostępność: dostępny od ręki