Królewskie dzieci z nieprawego łoża

Historia

Informacje

szybkie gojenie ran pooperacyjnych

Określenie bastard dotyczyło dzieci królewskich, pochodzących ze związku pozamałżeńskiego. Sytuacja faktyczna i prawna tych dzieci kształtowała się szybkie gojenie ran pooperacyjnych różnie w różnych okresach. I de facto zależała od stanowiska Kościoła katolickiego.W czasie panowania dynastii piastowskiej pozycja...

Cena: 14,93
Dostępność: dostępny od ręki