Kodeks karny. Komentarz

Prawo

Informacje

pl dent

W Komentarzu uwzględniono wszelkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze oraz zasygnalizowano obszary, w których zmiany te nastąpią w najbliższym czasie oraz pl dent kierunki tych zmian. Autorzy Komentarza - teoretycy i praktycy - wybitni specjaliści w dziedzinie prawa karnego, zwłaszcza zagadnień...

Cena: 227,92
Dostępność: dostępny do tygodnia