Instytucje nadzoru w sektorze finansowym

Prawo

Informacje

japonka allegro

Książka dotyczy nowej, kształtującej się instytucji tzw. nadzoru systemowego (oversight) na tle kierunków rozwoju instytucji nadzorczych japonka allegro w sektorze finansowym. Istotą nadzoru systemowego nie jest nadzorowanie poszczególnych instytucji, ale monitorowanie efektywności i bezpieczeństwa...

Cena: 37,43
Dostępność: dostępny do tygodnia