Cerkiew w diasporze

Religia i religioznawstwo

Informacje

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie całokształtu działalności prawosławnej Diecezji wrocławsko-szczecińskiej po II wojnie światowej. Jej funkcjonowanie było pochodną polityki państwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych. Polityka ta w stosunku do Kościoła prawosławnego...

Cena: 31,92
Dostępność: dostępny do tygodnia