Wśród krajów Północy

Historia

Informacje

Place zabaw z atestem

Tom jest pierwszą częścią dyptyku przedstawiającego syntetyczny obraz relacji kulturowych Rzeczypospolitej z Europą. Zgodnie z mapą mentalną Place zabaw z atestem najpowszechniej akceptowaną w okresie wczesnonowożytnym, w tym ujęciu osią polaryzacji jest podział kontynentu na Północ i Południe....

Cena: 53,69
Dostępność: dostępny od ręki