Dziecięce płyty nagrobne na Śląsku od XVI do XVIII wieku

Historia

Informacje

Sztuka nagrobkowa Dolnego Śląska jest bogata i różnorodna, ale stosunkowo mało znana i słabo opracowana. Pomniki dziecięce stanowiły zawsze margines zainteresowań historyków sztuki i nie poświęcono im do tej pory żadnego większego opracowania ani w języku polskim, ani w niemieckim....

Cena: 33,15
Dostępność: dostępny do tygodnia